If Tomorrow Starts Without Me by Nhị Đặng

Screen Shot 2017-03-15 at 12.35.00 AM.png
on vimeo

When tomorrow starts without me,
And I am not there to see,
If the sun should rise and find your eyes
All filled with tears for me; Continue reading “If Tomorrow Starts Without Me by Nhị Đặng”

Advertisements
Posted in rec

Rap Monster on Nylon TV Korea

“[…] Nghĩa là trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta luôn tồn tại một loài cá mang tên ‘selfish’. Chúng ta hy vọng những người chúng ta ghét đi đường sẽ bị té ngã, mong họ sẽ bị cô gái họ thích đá cho một vố […]”

Posted in rec